© Copyright Vattenfalls Veteraner i Uppsalaområdet  2021

Välkommen till Vattenfalls Veteraner

Att   bli   pensionär   och   lämna   yrkeslivet   upplevs   mycket   olika   av   olika individer.    För    många    väntar    en    stor    och    efterlängtad    frihet,    medan andra   förlorar   en   viktig   del   i   tillvaron.   Hur   du   än   ser   på   ditt   nya   liv kommer     det     att     innebära     att     kontakten     med     arbetskamraterna, yrkesverksamheten och Vattenfall blir färre eller upphör. Det   vill   säga,   om   du   inte   gör   något   åt   saken.   Riktigt   som   förr   blir   det   inte,   men du    kan    upprätthålla    kontakterna,    och    skaffa    dig    nya,    genom    Vattenfalls Veteranföreningar,   som   vill   samla   alla   som   är   pensionärer   och   som   någon   gång arbetat   på   Vattenfall.   Syftet   är   att   med   aktiviteter   främja   gott   kamratskap   samt behålla samhörighetskänslan och kontakten med Vattenfall. Vattenfall   ser   positivt   på   föreningarnas   verksamhet   och   stödjer   oss   ekonomiskt och uppmuntrar oss på olika sätt. Vattenfalls   Veteranföreningar   finns   på   ett   antal   orter   runt   om   i   Sverige.   Du   kan gå    med    i    någon    av    dessa    föreningar    och    få    del    av    de    arrangemang    som föreningen   har   på   din   ort.   Som   medlem   har   du   flera   fördelar   som   till   exempel gemensamma   aktiviteter   och   personalrabatt   på   el.   Några   exempel   på   aktiviteter är    regelbundna    möten    med    föredrag,    kaffe    och    umgänge,    vandringar    och utflykter,   besök   på   museer,   utställningar   och   teatrar,   studieresor,   pubaftnar   och julfester.    Föreningarna    är    till    för    sina    medlemmar.    Därför    finns    det    alltid möjligheter att påverka eller ta initiativ till nya arrangemang/aktiviteter. Medlemskap   i   Vattenfalls   Veteraner   i   Uppsalaområdet   erbjuds,   efter   anmälan, varje   pensionär   som   under   en   del   av   sitt   liv   arbetat   inom   Vattenfallkoncernen. Anmälan gör du enklast på vår sida     “Om Oss”. Välkommen med din anmälan!

Senaste Nytt       

i Uppsala-området

Våra “Veteranluncher” i

Gränbystaden, Uppsala

första onsdagen i varje månad

ställs in tills vidare.

Verksamhetsberättelse för

2020 finns nu att ta del av -

se under fliken Medlemssidor.