© Copyright Vattenfalls Veteraner i Uppsalaområdet 2024

Välkommen till Vattenfalls Veteraner

Att bli pensionär och lämna yrkeslivet upplevs mycket olika av olika individer. För många väntar en stor och efterlängtad frihet, medan andra förlorar en viktig del i tillvaron. Hur du än ser ditt nya liv kommer det att innebära att kontakten med arbetskamraterna, yrkesverksamheten och Vattenfall blir färre eller upphör. Det vill säga, om du inte gör något åt saken. Riktigt som förr blir det inte, men du kan upprätthålla kontakterna, och skaffa dig nya, genom Vattenfalls Veteranföreningar, som vill samla alla som är pensionärer och som någon gång arbetat Vattenfall. Syftet är att med aktiviteter främja gott kamratskap samt behålla samhörighetskänslan och kontakten med Vattenfall. Vattenfall ser positivt föreningarnas verksamhet och stödjer oss ekonomiskt och uppmuntrar oss på olika sätt. Vattenfalls Veteranföreningar finns ett antal orter runt om i Sverige. Du kan med i någon av dessa föreningar och del av de arrangemang som föreningen har din ort. Som medlem har du flera fördelar som till exempel gemensamma aktiviteter och personalrabatt el. Några exempel aktiviteter är regelbundna möten med föredrag, kaffe och umgänge, vandringar och utflykter, besök museer, utställningar och teatrar, studieresor, pubaftnar och julfester. Föreningarna är till för sina medlemmar. Därför finns det alltid möjligheter att påverka eller ta initiativ till nya arrangemang/aktiviteter. Medlemskap i Vattenfalls Veteraner i Uppsalaområdet erbjuds, efter anmälan, varje pensionär som under en del av sitt liv arbetat inom Vattenfallkoncernen. Anmälan gör du enklast på vår sida “Om Oss”. Välkommen med din anmälan!

Aktuellt

i Uppsala-området