© Copyright Vattenfalls Veteraner i Uppsalaområdet 2024

Syfte och målsättning

Föreningens syfte är att bibehålla medlemmarnas kontakt med tidigare yrkesverksamhet, att främja samhörigheten med tidigare arbetskamrater liksom att bevara identiteten med företaget såväl som Vattenfallskoncernen. Medel för att uppnå detta syfte kan vara sammankomster, studiebesök, föredrag, underhållning, fysiska aktiviteter och andra arrangemang liksom en fortsatt kommunikation med det tidigare företaget. Föreningen skall inte aktivt driva eller ta ställning i samhällsfrågor som rör politik, religion eller livsstil. Däremot kan föreningen ta ställning och yttra sig i sakfrågor där särskild yrkesmässig kompetens och erfarenhet finns bland medlemmarna.
i Uppsalaområdet