© Copyright Vattenfalls Veteraner i Uppsalaområdet  2021

Övriga veteranföreningar

i Uppsalaområdet
Vattenfalls Veteraner i Norr E-post:  veteraner.i.norr@gmail.com Hemsida:  vvinorr.se Vattenfalls Veteraner i Oskarshamnsregionen E-post:  vfvet.ohamn@gmail.com Vattenfall Ringhallsveteraner E-post:  rimghalsveteranerna@rivet.se Hemsida:  rivet.se Vattenfalls Veteraner Stenungsund E-post:  veteranerna.stenungsund@gmail.com Vattenfalls Veteraner i Stockholm E-post:  veteranerna.stockholm@vattenfall.com Hemsida:  vf-veteraneristhlm.se Vattenfalls Veteraner i Sundsvall E-post:  veteranerna.sundsvall@gmail.com
Vattenfalls Veteraner i Umeå E-post:  vfveteranerumea@gmail.com Vattenfalls Veteraner i Västerås E-post:  ordf@vf-veteranerivas.se Hemsida:  vf-veteranerivas.se Vattenfall Västsveriges Veteraner E-post:  info@vvvet.se Hemsida:  vvvet.se Vattenfalls Veteranförening Älvkarleby E-post:   vfveteraneriaby@gmail.com Vattenfalls Veteraner Region Öst E-post:  veteranerna.regionost@gmail.com Hemsida:  veteranregost.se Vattenfall Veteraner i Östhammar E-post:  goran.lodin@telia.com Hemsida:  vf-veteraneriosth.se