© Copyright Vattenfalls Veteraner i Uppsalaområdet 2024

Övriga veteranföreningar

i Uppsalaområdet
Vattenfalls Veteraner i Norr E-post: veteraner.i.norr@gmail.com Hemsida: vvinorr.se Vattenfalls Veteraner i Oskarshamnsregionen E-post: vfvet.ohamn@gmail.com Vattenfall Ringhallsveteraner E-post: rimghalsveteranerna@rivet.se Hemsida: rivet.se Vattenfalls Veteraner Stenungsund E-post: veteranerna.stenungsund@gmail.com Vattenfalls Veteraner i Stockholm E-post: veteranerna.stockholm@vattenfall.com Hemsida: vf-veteraneristhlm.se Vattenfalls Veteraner i Sundsvall E-post: veteranerna.sundsvall@gmail.com
Vattenfalls Veteraner i Umeå E-post: vfveteranerumea@gmail.com Vattenfalls Veteraner i Västerås E-post: ordf@vf-veteranerivas.se Hemsida: vf-veteranerivas.se Vattenfall Västsveriges Veteraner E-post: info@vvvet.se Hemsida: vvvet.se Vattenfalls Veteranförening Älvkarleby E-post: vfveteraneriaby@gmail.com Vattenfalls Veteraner Region Öst E-post: veteranerna.regionost@gmail.com Hemsida: veteranregost.se Vattenfall Veteraner i Östhammar E-post: goran.lodin@telia.com Hemsida: vf-veteraneriosth.se