© Copyright Vattenfalls Veteraner i Uppsalaområdet 2024
Om oss Välkommen som medlem i Vattenfalls Veteraner i Uppsalaområdet. Varför bli medlem i vår Veteranförening? Det är ett stort antal människor som arbetat hela eller delar av sitt yrkesverksamma liv inom Vattenfall / Uppsala Energi. Att ha lämnat Vattenfall som pensionär eller avtalspensionär, behöver inte innebära att helt förlora kontakten med forna arbetskamrater och Vattenfall / Uppsala Energi. Vattenfalls Veteraner i Uppsalaområdet bildades 2001. Föreningen har till ändamål att genom sammankomster, föredrag, utflykter, underhållning, samkväm och andra lämpliga aktiviteter främja samhörighet bland medlemmarna samt att stärka och vidmakthålla samhörighetskänslan och kontakterna med Vattenfall. Föreningens nuvarande styrelse presenteras här . Kontaktpersoner är förutom styrelsen alla f.d. vattenfallare. Våra aktiviteter Veteranföreningens verksamhet presenteras årligen i ett program. Till de föreningsgemensamma aktiviteterna räknas årsmötet och intressanta dags- utflykter under vår och höst inriktade mot energibranschen samt historiska och kulturella mål. Kontakten med Vattenfall upprätthålls dels genom styrelsens träffar med företrädare för Vattenfall dels vid våra stormöten när någon företagsrepresentant informerar om vad som händer och sker inom företaget. Medlem i föreningen får köpa el till rabatterat pris från Vattenfall . När Du slutar Vattenfall som pensionär får du en folder “Välkommen till Vattenfalls Veteraner”. Du blir medlem i Vattenfalls Veteraner i Uppsala- området efter anmälan på sidan Medlemsanmälan . Även om Du inte är Vattenfallsanställd när du pensioneras (ex.vis blivit outsoursad) kan Du anmäla ditt önskemål om medlemskap hos Vattenfalls Veteraner i Uppsalaområdet. Styrelsen prövar din anmälan mot föreningens stadgar.
i Uppsalaområdet