© Copyright Vattenfalls Veteraner i Uppsalaområdet  2021
Om oss Välkommen som medlem i Vattenfalls Veteraner i Uppsalaområdet. Varför bli medlem i vår Veteranförening? Det    är    ett    stort    antal    människor    som    arbetat    hela    eller    delar    av    sitt yrkesverksamma   liv   inom   Vattenfall   /   Uppsala   Energi.   Att   ha   lämnat   Vattenfall som   pensionär   eller   avtalspensionär,   behöver   inte   innebära   att   helt   förlora kontakten med forna arbetskamrater och Vattenfall / Uppsala Energi. Vattenfalls    Veteraner    i    Uppsalaområdet     bildades    2001.    Föreningen    har    till ändamål    att    genom    sammankomster,    föredrag,    utflykter,    underhållning, samkväm     och     andra     lämpliga     aktiviteter     främja     samhörighet     bland medlemmarna    samt    att    stärka    och    vidmakthålla    samhörighetskänslan    och kontakterna med Vattenfall. Föreningens nuvarande styrelse presenteras här . Kontaktpersoner är förutom styrelsen alla f.d. vattenfallare. Våra aktiviteter Veteranföreningens    verksamhet    presenteras    årligen    i    ett    program.    Till    de föreningsgemensamma   aktiviteterna   räknas   årsmötet   och   intressanta   dags- utflykter   under   vår   och   höst    inriktade   mot   energibranschen   samt   historiska   och kulturella mål. Kontakten    med    Vattenfall    upprätthålls    dels    genom    styrelsens    träffar    med företrädare      för      Vattenfall      dels      vid      våra      stormöten      när      någon företagsrepresentant informerar om vad som händer och sker inom företaget. Medlem i föreningen får köpa el till rabatterat pris från Vattenfall .   När   Du   slutar   på   Vattenfall   som   pensionär   får   du   en   folder   “Välkommen   till Vattenfalls    Veteraner”.        Du    blir    medlem    i    Vattenfalls    Veteraner    i    Uppsala- området efter anmälan på sidan Medlemsanmälan .   Även    om    Du    inte    är    Vattenfallsanställd    när    du    pensioneras    (ex.vis    blivit outsoursad)   kan   Du   anmäla   ditt   önskemål   om   medlemskap   hos   Vattenfalls Veteraner   i   Uppsalaområdet.   Styrelsen   prövar   då   din   anmälan   mot   föreningens stadgar.
i Uppsalaområdet